پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یک‌کارشناس‌حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری ازفناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پول‌شویی دانست وگفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.

مقابله با پول‌شویی با روش‌های جدید احراز هویت


متن کامل خبر: مقابله با پول‌شویی با روش‌های جدید احراز هویت