پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتتعاریف مختلفی برای پرداخت الکترونیکی و پرداخت سیار وجود دارد. یکی از جامع ترین تعاریف از طرف گروه EPSO می‌‌باشد.

Mobile Payment چیست ؟


متن کامل خبر: Mobile Payment چیست ؟