پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: نتایج آمارگیری انجام شده در نخستین فصل امسال در زمینه وضعیت اشتغال نشان داد: نرخ بیکاری 12 استان کشور در بهار 95 تک رقمی است و این درحالی روی داد که در بهار پارسال 11 استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.

12 استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی دارند


متن کامل خبر:  12 استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی دارند