پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتگمرک ایران از ابتدای سالجاری با استفاده از دستگاه ایکس ری، موفق به کشف تعداد 111 فقره قاچاق انسان در مبادی خروجی و ورودی کشور شده است.


کشف 111 مورد قاچاق انسان توسط دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور


متن کامل خبر: کشف 111 مورد قاچاق انسان توسط دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور