پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:ماموران گمرک در بازرسی از یک سجاده آغشته به مواد مخدر به مقدار 3 کیلوگرم تریاک کشف کردند.

کشف سجاده آغشته به تریاک


متن کامل خبر: کشف سجاده آغشته به تریاک