پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتتقوی نژاد: تمام کسانی که مبادرت به خرید ارز کنند اطلاعاتش را دریافت کردیم ولی اگر کسی مبادرت به فعالیت اقتصادی کرده باشد می تواند فعالیت خود را ادامه دهد و در خرداد یا تیر اظهار نامه ارایه کند و ما یک سال فرصت داریم رسیدگی کنیم.

کسانی که مبادرت به خرید ارز کنند اطلاعاتش جمع آوری می شود


متن کامل خبر: کسانی که مبادرت به خرید ارز کنند اطلاعاتش جمع آوری می شود