پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در جلسه هیات امناء پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن تصویب بودجه سال‌های 1397 و 1398، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات احکام پنج عضو جدید هیات امنای آن پژوهشگاه را به آنها اعطا کرد.


وزیر ارتباطات پنج عضو جدید هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران را معرفی کرد


متن کامل خبر: وزیر ارتباطات پنج عضو جدید هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران را معرفی کرد