پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتظرفیت سازی های انجام شده در تولید کاغذ کشور برای کاغذ تحریر 180هزار تن و برای روزنامه تقریبا 30هزار تن می باشد و در صورت عدم حمایت و مقرون بصرفه نبودن برای تولید کننده ، تولید صورت نمی‌گیرد.

واردات 80 درصد نیاز کاغذ سفید و 100 درصد نیاز کاغذ روزنامه کشور


متن کامل خبر: واردات 80 درصد نیاز کاغذ سفید و 100 درصد نیاز کاغذ روزنامه کشور