پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: نزدیک شدن قیمت زغال سنگ ایران به قیمت جهانی زغال‌سنگ می‌تواند به بهبود شرایط معادن زغال‌سنگ و تولیدکنندگان این کانی بی انجامد.

همگام با قیمت جهانی برای تامین مالی معادن‌زغال‌سنگ


متن کامل خبر: همگام با قیمت جهانی برای تامین مالی معادن‌زغال‌سنگ