پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،وزیر راه و شهرسازی گفت: اتفاقاتی که در حوزه مسکن رخ داده بیش از آنکه از بازار مسکن متاثر باشد، بازتاب شرایط اقتصادی است و دولت به عنوان سیاست ثابت و برنامه اجرایی تولید مسکن برای جامعه هدف که اقشار متوسط و کم درآمد است، دنبال می کند.


هدفگذاری دولت تامین مسکن برای  اقشار متوسط و کم درآمد


متن کامل خبر:هدفگذاری دولت تامین مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد