پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتچای به عنوان نوشیدنی سنتی در ایران کشت می شود و مردم ایران سالانه 1000 تن چای مصرف می کنند که تنها کمتر از نیمی از آن تولید داخل است.

مصرف چای ایران حدود 110 هزار تن در سال


متن کامل خبر: مصرف چای ایران حدود 110 هزار تن در سال