پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتدر خرداد ماه سال جاری صادرات دام به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز بویژه گوشت گوسفندی صادرات دام زنده ممنوع شد.

قاچاق بالای دام سبک و سنگین مانع ثبات قیمت گوشت قرمز


متن کامل خبر: قاچاق بالای دام سبک و سنگین مانع ثبات قیمت گوشت قرمز