پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که عامل اصلی در گرانی قیمت ارز بانک ها هستند و دولت نیز باید نظارت لازم بر بانک ها داشته باشد تا از سوداگری توسط بانک ها و صرافی ها جلوگیری شود.


عامل اصلی گرانی قیمت ارز بانک ها هستند


متن کامل خبر: عامل اصلی گرانی قیمت ارز بانک ها هستند