پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دبیر میز خشکبار دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت: صادرات محصولات خشکبار طی چهار ماهه نخست سال1397 با ارزشی معادل 319میلیون دلار و وزن 131.4 هزار تن صورت پذیرفته است که از این میزان صادرات پسته و مغز پسته 55 درصد از کل صادرات این گروه را در بر داشته است.


صادرات 319میلیون دلار ی محصولات خشکبار


متن کامل خبر: صادرات 319میلیون دلار ی محصولات خشکبار