پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسخنگوی اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی گفت: شهرداری به دنبال دخالت در قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی و سهم خواهی در این حوزه است. این در حالی است که شهرداری در بحث پرداخت تاکسی با چند مدل کسب و کار روبرو بود و صرفا به یک کسب و کار به صورت انحصاری اجازه فعالیت داد که نشان از عدم مدیریت سالم شهرداری دارد.

شهرداری به دنبال سهم خود در تاکسی های اینترنتی


متن کامل خبر: شهرداری به دنبال سهم خود در تاکسی های اینترنتی