پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک دستور داد تا صادرات هرگونه روغن نباتی ممنوع شود.


شریعتمداری صادرات روغن نباتی را ممنوع اعلام کرد


متن کامل خبر: شریعتمداری صادرات روغن نباتی را ممنوع اعلام کرد