پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتشرکت توزیع برق استان تهران، برنامه قطع برق تهران برای امروز چهار شنبه 20 تیرماه را اعلام کرد.

سومین برنامه قطعی برق تهران از سوی شرکت توزیع برق اعلام شد


متن کامل خبر: سومین برنامه قطعی برق تهران از سوی شرکت توزیع برق اعلام شد