پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتدر بازار سرمایه افرادی هستند که به منظور کسب نفع، به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار پرداخته که به آن ها سبدگردان گفته می‌شود.


سبدگردان یک همراه بورسی


متن کامل خبر: سبدگردان یک همراه بورسی