پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمدیر عامل پیام رسان گپ با اشاره به فراهم بودن زیرساخت ها برای پیام رسان های داخلی گفت: در حال حاضر زیرساخت ها برای فعالیت پیام رسان ها مناسب است اما درخواست داریم تا در حوزه قانونگذاری، اختیارات پیام رسان ها افزایش یابد.

زیرساخت های لازم برای پیام رسان های داخلی فراهم است


متن کامل خبر: زیرساخت های لازم برای پیام رسان های داخلی فراهم است