پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر راه و شهرسازی تقویت بانک مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را به عنوان مهمترین اقدامات دولت در حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.

دولت نباید تحت هیچ شرایطی وارد حوزه ساخت و ساز شود


متن کامل خبر: دولت نباید تحت هیچ شرایطی وارد حوزه ساخت و ساز شود