پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که مدیریت بازار ارز در دست دولت بوده و ارز زیر 10 هزار تومانی نیز مدنظر دولت است.

دلار زیر10هزار تومان و مدیریت بازار ارز مدنظر دولت است


متن کامل خبر: دلار زیر10هزار تومان و مدیریت بازار ارز مدنظر دولت است