پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر گفت: شرکت های چارتر کننده هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافربری هوایی در استان موظف به رعایت نرخ مصوب انجمن شرکت های هواپیمایی کشوری بوده و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی بعمل می آید.


دفاترخدمات مسافرت هوایی موظف به رعایت نرخ مصوب کشوری


متن کامل خبر: دفاترخدمات مسافرت هوایی موظف به رعایت نرخ مصوب کشوری