پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتاین روزها که تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش روبرو شده و خودروسازان نبود قطعه را مشکل اصلی عنوان می کنند، بهتر از همیشه می توان به اثرات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پی برد.


دست خالی سهامداران خودرویی با قیمت گذاری دستوری


متن کامل خبر: دست خالی سهامداران خودرویی با قیمت گذاری دستوری