پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دمیرآلپ اظهار داشت: ترکیه زمانی دست به این اقدام زد که توانست موفقیت قابل توجهی در تورم‌زدایی بدست آورد. اما برای ایران به دلیل تحریم این امکان وجود ندارد و یک مشکل تورمی بالا وجود دارد. بنابراین، من فکر نمی‌کنم که این گام بدون حل مشکل تورم مزایای دائمی را به ارمغان بیاورد.

حذف صفر درفضای تورم بالا کمکی نمی کند


متن کامل خبر: حذف صفر درفضای تورم بالا کمکی نمی کند