پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:رییس اتاق ایران پیشنهاد داد بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات تحت عنوان اگزیم بانک ادغام شوند و در عین حال خواستار تسریع در تک نرخی شدن ارز شد.

توسعه صادرات راهکار خروج از رکود


متن کامل خبر: توسعه صادرات راهکار خروج از رکود