پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیر عامل توانیر گفت: تعمیر 100 درصد تعمیر نیروگاههای کشور به دست متخصصان ایرانی انجام می شود و هیچ وابستگی در این زمینه نداریم.

توانمندی کامل ایران در تعمیر نیروگاه های برق


متن کامل خبر: توانمندی کامل ایران در تعمیر نیروگاه های برق