پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتپس از خروج آمریکا از برجام و تهدید شرکت های خارجی توسط دولت ترامپ در صورت ادامه همکاری با ایران انتظار می‌رفت صادرات نفت با کاهش چشمگیری رو به رو شود اما پس از گذشت روزها طبق آمارهای ارائه شده، کاهش چندانی نیافته است.

بررسی میزان صادرات نفت ایران در چهار ماهه نخست سال جاری


متن کامل خبر: بررسی میزان صادرات نفت ایران در چهار ماهه نخست سال جاری