پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد: سیاستی که بانک مرکزی در رابطه با سکه اخذ کرده در کوتاه مدت اثر گذار است، بانک مرکزی باید سکه را ضرب و مابقی را به بخش خصوصی بسپارد قطعا این کار نتیجه بخش خواهد بود.

بانک مرکزی باید سکه را ضرب و مابقی را به بخش خصوصی بسپارد


متن کامل خبر: بانک مرکزی باید سکه را ضرب و مابقی را به بخش خصوصی بسپارد