پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت درجمع بانکداران اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: این بانک با بهره گیری از خدمات الکترونیکی به عنوان مبتکر اصلی بانکداری اجتماعی و بانکداری بدون شعبه در کشور پیشتاز است.

بانک قرض الحسنه رسالت پیشتاز در بانکداری بدون شعبه


متن کامل خبر: بانک قرض الحسنه رسالت پیشتاز در بانکداری بدون شعبه