پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به اینکه آینده شعب در بانکداری دیجیتال است، گفت: ایجاد قابلیت های بیشتر در این زمینه در همه سطوح عملیاتی بانک تاثیر ویژه ای در ثبات مالی سازمان خواهد داشت.


بانکداری دیجیتال صنعتی بی حد و مرز است


متن کامل خبر: بانکداری دیجیتال صنعتی بی حد و مرز است