پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور گفت: باشگاه کارافرینان نوجوان فرصتی برای شناسایی ایده های نوجوانان فراهم کردو شرایطی برای شناسایی هوش کارافرینانه به وجود اورد.


باشگاه کارافرینان نوجوان فرصتی برای شناسایی هوش کارافرینانه فراهم کرد


متن کامل خبر: باشگاه کارافرینان نوجوان فرصتی برای شناسایی هوش کارافرینانه فراهم کرد