پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت، عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که رشد مثبت اقتصادی و کاهش پیاپی تورم در کشور را نیز به دنبال داشت.

اقتصاد مقاومتی، رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت بود


متن کامل خبر: اقتصاد مقاومتی، رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت بود