پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: «آنارشیسم بازار» یکی از برچسب‌هایی است که مارکسیست‌ها همواره تلاش کرده‌اند اقتصاد آزاد را با آن توصیف کنند و مرادشان از این برچسب، القای حاکمیت بی‌قانونی در نظام بازار یا همان اقتصاد آزاد است.

اقتصاد آزاد و برچسب آنارشیسم


متن کامل خبر: اقتصاد آزاد و برچسب آنارشیسم