پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای سال 98 تخصیص 300 میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی را برای توسعه سامانه های نوین آبیاری پیشنهاد داده ایم.

اعتبار300میلیون دلاری تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری برای سال آینده


متن کامل خبر: اعتبار300میلیون دلاری تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری برای سال آینده