پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، متروی تهران و حومه از نظر قیمت جزء ارزان ترین بلیت های جهان و بر اساس شاخص طول خطوط در میان 20 مترو برتر جهان معرفی شده است.

ارزان ترین بلیت جهان متعلق به متروی تهران و حومه


متن کامل خبر: ارزان ترین بلیت جهان متعلق به متروی تهران و حومه