پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمعاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار به کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کالا کرده اند، گفت: طبق قانون، احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه ای که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم محسوب می شود.

اختفای کالاهایی که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم است


متن کامل خبر: اختفای کالاهایی که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم است