پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اجرای حسابداری تعهدی از سوی بیش از 90 درصد دستگاههای اجرایی خبر داد.


اجرای حسابداری تعهدی از سوی 90 درصد دستگاه های اجرایی


متن کامل خبر: اجرای حسابداری تعهدی از سوی 90 درصد دستگاه های اجرایی