پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبازی ترسناک Agony توسط استودیو Madmind و کمپانی ماکزیموم گیمز در تاریخ هشتم خرداد ماه (29 می) منتشر شده است. طرفداران بازی ترسناک بسیار منتظر این بازی بودند تا هیجان را تجربه کنند.

بازی ترسناک Agony ترسناک نیست !


متن کامل خبر: بازی ترسناک Agony ترسناک نیست !