پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمعاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های دولت برای حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: 9 پروژه ویژه در حوزه صنعت تعریف شده که هدف اصلی آنها ایجاد اشتغال است.

9 پروژه ویژه با هدف اشتغالزایی در حوزه صنعت تعریف شد


متن کامل خبر: 9 پروژه ویژه با هدف اشتغالزایی در حوزه صنعت تعریف شد