پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتهر فردی در طول دوران زندگی خود با خطراتی مواجه است که زندگی و شرایط او را به نوعی تهدید می‌کند، بر همین اساس افراد سعی در انتقال این خطرات دارند، صنعت بیمه مهمترین نهادی است که می‌توان ریسک‌ها و خطرات زندگی را به آن منتقل کرد.

گوش شنوای رئیس کل، برگ برنده صنعت بیمه


متن کامل خبر: گوش شنوای رئیس کل، برگ برنده صنعت بیمه