پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتگمرک ایران از کشف یک محموله جدید قاچاق انسان خبر داد. ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد یک محموله ترانزیتی موفق به کشف 6 نفر شدند که در داخل بار این تریلر مخفی شده بودند و قصد داشتند به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند.

با کشف این محموله، آمارکشف قاچاق انسان از ابتدای امسال تا کنون به 110 مورد رسید. در محموله جدید قاچاق انسان یک زن و دو کودک نیز کشف شده است.

کشف محموله جدید قاچاق انسان


متن کامل خبر: کشف محموله جدید قاچاق انسان