پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر از کشف و ضبط یک محموله بزرگ مشروبات الکلی توسط مأموران گمرک خبر داد.


کشف محموله بزرگ مشروبات الکلی توسط مأموران گمرک


متن کامل خبر: کشف محموله بزرگ مشروبات الکلی توسط مأموران گمرک