پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتواردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال 96 از نظر تعداد 68 درصد و 67 درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است.

کاهش 68 درصدی واردات خودرو نسبت به سه ماهه نخست سال 96


متن کامل خبر: کاهش 68 درصدی واردات خودرو نسبت به سه ماهه نخست سال 96