پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتصادرات به عراق که طی سال های گذشته به ‌عنوان مهم‌ ترین بازار صادراتی مواد و محصولات معدنی ایران به شمار می آمد روند نزولی را در پی داشته است.


کاهش صادرات مواد و محصولات معدنی به عراق


متن کامل خبر: کاهش صادرات مواد و محصولات معدنی به عراق