پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سازمان خصوصی سازی با مقایسه وضعیت ثبت شبا اقشار مختلف دارندگان سهام عدالت اعلام کرد کارکنان دستگاه های اجرایی در ورود شبا بانکی به سامانه سهام عدالت تعجیل کنند.

کارمندان دولت برای ثبت شبا در سامانه سهام عدالت تعجیل کنند


متن کامل خبر: کارمندان دولت برای ثبت شبا در سامانه سهام عدالت تعجیل کنند