پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: هیاتی بلند پایه از وزارت صنعت و تجارت متشکل از ادوارد موریچکی معاون وزیر صنعت و تجارت چک، مارتین ولاستینگ رییس بخش سیاست‌های معدنی و سواتوپلک سفیرجمهوری چک، در دیدار با مهدی کرباسیان.
چک خواهان همکاری با ایران در بخش معدن شد