پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتتحریم نفتی آمریکا ضد ایران با چالش‌ها و پیامدهای قابل توجهی روبه‌روست که در عمل طرح حذف نفت ایران از بازارهای جهانی را می‌تواند به شکست بکشاند.

چالش‌ها و پیامدهای حذف نفت ایران


متن کامل خبر: چالش‌ها و پیامدهای حذف نفت ایران