پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه دو طرح به دولت برای افزایش مشارکت مردم در بورس اوراق بهادار و اقتصاد ملی خبر داد.

پیشنهاد دو طرح برای مردمی کردن بورس/طراحی اوراقی با بازدهی ریالی و ارزی


متن کامل خبر:پیشنهاد دو طرح برای مردمی کردن بورس/طراحی اوراقی با بازدهی ریالی و ارزی