پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، قفقازی از جمله خدماتی که گسترش ارتباطات مبنا تحت مجوز FCP ارائه می کند را پهن باند اختصاصی عنوان کرد و افزود: پهن باند اختصاصی عملا برای سازمان هایی که پهنای باند بیشتر از کاربران خانگی احتیاج دارند می باشد.


پهنای باند اختصاصی راهکار سازمانی گسترش ارتباطات مبنا


متن کامل خبر:پهنای باند اختصاصی راهکار سازمانی گسترش ارتباطات مبنا