پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در هفته گذشته 5 انبار احتکار کالا در گشت مشترک در شهرستان بندرعباس کشف و پلمپ شد که پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارسال شد که ارزش ریالی آنها بالغ بر 120 میلیارد ریال است.

پنج انبار احتکار کالا در هرمزگان کشف و پلمپ شد


متن کامل خبر: پنج انبار احتکار کالا در هرمزگان کشف و پلمپ شد